top of page

Er zijn 75.000 wachtenden voor u

Bijgewerkt op: 23 feb. 2022

Crisis in de GGZ; wachtlijsten nemen problematische vormen aan


Als je hulp nodig hebt van een psycholoog of psychiater zul je een nummertje moeten trekken vandaag de dag. Op dit moment staan er 75.000 mensen op de wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg. Het merendeel van deze mensen moet vaak langer dan 4 maanden wachten op hulp. Met een depressie wacht je op dit moment bijna 11 weken op een eerste behandeling. Bij een angststoornis is dat 12 weken en bij een gedragsstoornis bijna 16 weken. Een groot probleem.Naar schatting krijgen ruim 4 op de 10 mensen ooit in hun leven last van psychische klachten.


Code rood

"Dat is echt dramatisch”, zegt Marjan ter Avest van MIND, de landelijke belangenbehartiger van cliënten en naasten in de ggz. "Mensen die lang moeten wachten trekken zichzelf steeds verder terug. Het probleem daarvan is dat de schade ook veel groter wordt, voor de patiënt maar ook voor de maatschappij. Ze doen namelijk niet meer mee. Hun hele leven komt in de wachtkamer te staan.” Het komt dan ook geregeld voor dat mensen op een wachtlijst worden gezet voor probleem X en dat door de lange wachttijd probleem Y en Z ontstaan waardoor, tegen de tijd dat ze aan de beurt zijn, de hulp niet meer passend blijkt. Mensen worden nu doorverwezen naar een andere instelling of afdeling en moeten dan wéér op de wachtlijst.


Het lange wachten heeft daarnaast niet alleen gevolgen voor de client zelf, maar voor zijn/haar hele omgeving. "Denk aan het effect op kinderen als een ouder kampt met een psychisch probleem. Of een cliënt met een verslaving die door het lange wachten zijn baan verliest, in een isolement komt en financiële problemen krijgt. Onze zorgen hierover zijn groot”, zegt Ramaker, voorzitter van de Coöperatieve huisartsenvereniging Gelders Rivierenland.


Mensen haken massaal af door de lange wachtlijsten. Er speelt zich daardoor steeds meer opstapelend leed af achter gesloten deuren.


Regisseur van je gezondheid

De gezondheidszorg wordt al jaren geteisterd door lange wachttijden. Ondanks verwoede pogingen geven ggz-instellingen nu massaal aan dat het ze niet lukt om dit onder controle te krijgen. De oplossing is niet eenduidig en schuilt in meerdere partijen. Prioriteit is echter om de instroom van de GGZ te verlagen. Door grootschalig in te zetten op preventie en vroegsignalering kan de mentale veerkracht van mensen worden vergroot. Dat vermindert op termijn de zorgvraag. Een belangrijk deel van de oplossing schuilt dus in mensen de regie terug te geven over hun eigen gezondheid. Op deze manier kunnen mensen eigenaarschap nemen over hun eigen ontwikkeling, geluk en gezondheid in plaats van beroep te moeten doen op professionals.


Wij willen mensen daarom op laagdrempelige wijze toegang geven tot de juiste kennis en handvatten. Preventief én curatief. Regisseur van je leven heeft een aanbod ontwikkelt dat mensen in staat stelt om zelfstandig, of met hulp van iemand anders, aan de slag te gaan met hun eigen (psychosociale) welzijn. Digitaal, toegankelijk en gericht op de vraagstukken waar we allemaal vroeg of laat tegenaan lopen.


Benieuwd wat we voor jouw organisatie of (zorg)instelling kunnen betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze opleidingsprofessionals.

19 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page